Movement heals

Om Pilates

Pilatesmetoden utvecklades av Joseph H. Pilates. Joe föddes i Tyskland 1883 och dog i New York 1967. Joe och hans fru Clara Pilates hade en studio i New York där deras klienter tränade "contrology" som det då kallades. Med hjälp av sin djupa förståelse för människokroppen och med inspiration från bland annat gymnastiken och grekisk brottning samt yoga utvecklade Joe Pilates en metod som stärker hela kroppen från insidan och ut.

Efter ett domstolsbeslut i USA kan vem som helst kalla sig Pilatesinstruktör oavsett utbildning. All Pilates är därför inte samma. I en klassisk Pilatesstudio ska instruktören ha minst 600 timmars utbildning i den klassiska metoden som utövas dels på matta och på de apparater som Joe Pilates utvecklade.